دلم میخواد ...

کاربران گروه

مدیران گروه

دلم میخواد ...

گروه عمومی · 2 کاربر · 4 پست
الهه
الهه
دلم میخواد بخوابم قد دنیا
دیدگاه · 1393/04/24 - 12:03 در دلم میخواد ... · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
مـریـم
مـریـم
دلم میخواد یه ماساژور داشته باشم روزی دوبار ماساژم بده. دو تا یه ساعته{-23-}. ندارم که{-15-}. نمیدونم تو کرج کجا هست . بعضی آرایشگاها دارن ولی من نمیشناسمشون {-60-}
دیدگاه · 1393/02/12 - 15:29 در دلم میخواد ... · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مـریـم
مـریـم
دلم میخواد برم اریفلیم ولی میترسم پامو بذارم تو مغازه شو هرچی پول دارم به باد بدم {-38-}
3 دیدگاه · 1393/02/8 - 23:04 در دلم میخواد ... · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
مـریـم
731624_stock-photo-woman-sitting-on-beach.jpg مـریـم
دلـم مـیخـواد تـو یـه سـاحـل شـنـی و خـلـوتـــ بـشـیـنـم لـبــ دریـا . . . چـشـامـو بــبـنـدم و سـاعـتــ هـا بـه صـدای مـوج هـا گـوش بـدم . . . تـا آروم آروم شــم . . . آروم آروم . . .
دیدگاه · 1393/02/7 - 00:47 در دلم میخواد ... · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی