من همینم که می بینید...

مشخصات

موارد دیگر
Narges
141 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)
Narges
Narges
دنبالر دیگه نمیاد. منتظرش نباشین.
دیدگاه · 1396/07/2 - 14:49 ·
Narges
Narges
حتی غر زدنم هم نمیاد...
دیدگاه · 1396/07/2 - 14:49 ·
Narges
Narges
خیلی وقته حرفی برای زدن ندارم...
دیدگاه · 1396/07/2 - 14:48 ·
Narges
Narges
سلطان قلبم تو هستی....
دیدگاه · 1396/05/24 - 15:50 ·
Narges
Narges
حال من خوبه...
دیدگاه · 1396/05/23 - 23:50 ·
Narges
Narges
فردا بعد شیفت هم باید برم کرج نمی تونم بخوابم که {-60-}
دیدگاه · 1396/05/8 - 14:57 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
خوابم میاد {-43-}
دیدگاه · 1396/05/8 - 14:54 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
چه عقده ای ... منو راه نداد تو : )))))
1 دیدگاه · 1396/05/6 - 03:06 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
حوصلم سر رفته...
2 دیدگاه · 1396/05/6 - 01:23 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دقت کردین تایمتون اصلا با من یکی نیست
2 دیدگاه · 1396/05/4 - 04:22 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
بابا بزرگ هم رفت : ((
5 دیدگاه · 1396/04/28 - 12:53 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دو وعده یعنی کی؟
3 دیدگاه · 1396/04/27 - 18:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
مامانه تو اتاق مادران حرف میزنه نمیذاره بخوابم.
دیدگاه · 1396/04/25 - 23:53 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
همیشه خواستن توانستن نیست، یه موقعی من دلم میخواد یکاری رو انجام بدم. ولی نمی تونم انجامش بدم...
دیدگاه · 1396/04/22 - 12:22 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
و اینکه تنبلی اصلا چیز خوبی نیست :/
2 دیدگاه · 1396/04/22 - 12:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی