من همینم که می بینید...

مشخصات

موارد دیگر
Narges
148 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)
Narges
Narges
تا پنج صبح بیدار بودم. بعدشم خوابیدم تا ۱۶:۳۰ ... البته وسطاش چندبار بیدار شدم
دیدگاه · 1396/07/25 - 04:01 ·
Narges
Narges
اگه تونستم صبح بیدارشم میرم میپرسم. ضرر که نداره
دیدگاه · 1396/07/24 - 02:19 ·
Narges
Narges
دارم میرم {-21-}
Narges
Narges
بهش گفتم، ایندفعه از اینکه دلار رفته بود بالا ناراحت شد.گفت من اصلانباید حرف بزنم
Narges
Narges
ناراحت بود دلار اومده پایین... داره میره بالا دوباره ، نمیدونم خوشحال میشی یا ناراحت اینبار
دیدگاه · 1396/07/19 - 02:50 ·
Narges
Narges
همه چیز درست شده ...
دیدگاه · 1396/07/16 - 04:45 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
بهار داره میاد :)
Narges
Narges
دنبالر دیگه نمیاد. منتظرش نباشین.
دیدگاه · 1396/07/2 - 14:49 ·
Narges
Narges
حتی غر زدنم هم نمیاد...
دیدگاه · 1396/07/2 - 14:49 ·
Narges
Narges
خیلی وقته حرفی برای زدن ندارم...
دیدگاه · 1396/07/2 - 14:48 ·
Narges
Narges
سلطان قلبم تو هستی....
دیدگاه · 1396/05/24 - 15:50 ·
Narges
Narges
حال من خوبه...
دیدگاه · 1396/05/23 - 23:50 ·
Narges
Narges
فردا بعد شیفت هم باید برم کرج نمی تونم بخوابم که {-60-}
دیدگاه · 1396/05/8 - 14:57 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
خوابم میاد {-43-}
دیدگاه · 1396/05/8 - 14:54 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
چه عقده ای ... منو راه نداد تو : )))))
1 دیدگاه · 1396/05/6 - 03:06 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی