من همینم که می بینید...

مشخصات

موارد دیگر
Narges
134 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(11 کاربر)
Narges
Narges
چه عقده ای ... منو راه نداد تو : )))))
Narges
Narges
حوصلم سر رفته...
2 دیدگاه · 5 ساعت قبل · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دقت کردین تایمتون اصلا با من یکی نیست
2 دیدگاه · 1396/05/4 - 04:22 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
بابا بزرگ هم رفت : ((
5 دیدگاه · 1396/04/28 - 12:53 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دو وعده یعنی کی؟
3 دیدگاه · 1396/04/27 - 18:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
مامانه تو اتاق مادران حرف میزنه نمیذاره بخوابم.
دیدگاه · 1396/04/25 - 23:53 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
همیشه خواستن توانستن نیست، یه موقعی من دلم میخواد یکاری رو انجام بدم. ولی نمی تونم انجامش بدم...
دیدگاه · 1396/04/22 - 12:22 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
و اینکه تنبلی اصلا چیز خوبی نیست :/
2 دیدگاه · 1396/04/22 - 12:09 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دیشب تصمیم کبری گرفتم ...
3 دیدگاه · 1396/04/20 - 10:13 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
کار کردن با ادمی که مفهوم کار رو نمیدونه آسون نیست...
دیدگاه · 1396/04/20 - 10:11 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دیشب شلوغ بود ولی خوب بود... دیشب سرد بود اصلا خوب نبود ...
1 دیدگاه · 1396/04/14 - 08:55 · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
احساس می کنم الانه که دیوار بریزه رو سرم :/
1 دیدگاه · 1396/04/10 - 11:39 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
میشینم و پامو می اندازم رو اون یکی پامو و دست رو دست می ذارم :/
دیدگاه · 1396/04/9 - 23:16 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
مثانه ام امشب به اندازه یک سال کار کرد :/
2 دیدگاه · 1396/04/9 - 22:58 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Narges
Narges
دلم گرفت
دیدگاه · 1396/04/9 - 22:50 · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی