بعد بازی ایران آرژانتین دیگه ذوقی واسه دنبال کردن جام جهانی میمونه؟ نه والا. احوالی به آدم میمونه؟ نه بلا. البته من از تمام بازیها فقط همونو دیدم و کلی ناراحت شدم
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/07 - 22:08

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی