از ایران رفت... و به گفته خودش ترجیح میده برای اینکه اونجا راحت تر باشه با هیچکس از اینجا ارتباط نداشته باشه...
1396/04/02 - 08:40
دیدگاه
Narges

الان دیدم تو تلگرام last seen a long time ago شده....

1396/04/2 - 08:42
Narges

موفق باشی هرجا هستی...

1396/04/2 - 08:45

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی