یاد حال و هوای اون اولا که دنبالر عضو شده بودم افتادم-۱۳۷-
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/04/05 - 23:32
دیدگاه
Narges

من عدد اسمایلیا یادم نیست: (

1396/04/5 - 23:53
Fojan

منو چنتا از بچه ا هنوزم تو چتامون از عدداش استفاده میکنیم:))

1396/04/6 - 00:42
Narges

یه ۴۵ بود که اونم قلب میداد بیرون فکر کنم
در همین حد یادمه
۱۳۹ هم اون بود که سر میذاشت رو دستش گریه میکرد
کل اطلاعاتم همین بود : ))))

1396/04/6 - 00:49
Fojan

همینم خوبه: )))

1396/04/6 - 10:20
Narges

تو چرا عکس نداری دخی. عکس بذار ببینم چقدر بزرگ شدی : دی

1396/04/6 - 11:25
Fojan

چشم از لپتاپ بیام میذارم:دی

1396/04/6 - 17:43

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی