فرشته چه بی سرو صدا اومدی؟ : دی
2 امتیاز + / 0 امتیاز - 1396/04/08 - 22:22
دیدگاه
feryyy

استقبال کنین خو :دی

من میشناسمت عایا ؟:دی

1396/04/9 - 13:14
Narges

دنبالر با همین اسم بودی؟
من دنبالر بودم ولی اواخر فعال نبودم

1396/04/9 - 15:32
feryyy

یوزرم که همین بود

دنبالر یه فرشته بیشتر نداشت که :دی

1396/04/9 - 22:32
Narges

یادم نمیاد : )

1396/04/9 - 22:51
feryyy

اشنا میشیم حالا : )

1396/04/9 - 22:51

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی