فک کنم فوزان از من بدش میاد
1396/04/09 - 01:14
دیدگاه
Fojan

چرا بدم بیاد؟

1396/04/9 - 01:20
H0jat

حسم میگه .نمیدونم چرا .

1396/04/9 - 01:24
Fojan

یه اکیپ بودین تو دنبالر از کل اکیپتون خوشم نمیومد ولی نه که از خودت بدم بیاد یا مشکلی باهات داشته باشم:دی

1396/04/9 - 01:27
H0jat

چرا سر یه جریانی یادم میاد مستقیم بلاکم کردی

1396/04/9 - 01:29
Fojan

واقعا؟ یادم نمیاد خدایی
چه جریانی بود؟

1396/04/9 - 01:30
Thamyr

: ))
لامصب این دیگه حس نیست
زده بلاکت کرده تازه حس میکنی شاید بدش میاد ؛ ))))

1396/04/9 - 11:37
Thamyr

اسمایلی دو به هم زنی و تفریح خبیثانه : ))

1396/04/9 - 11:38
H0jat

لامصب کاشکی فقط بلاک باشه .کار به گیس و گیس کشی رسیده

1396/04/9 - 11:55
Thamyr

آخ جون دعوا : ))

1396/04/9 - 13:04
Fojan

: ))))

1396/04/9 - 14:20
H0jat

زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کننن بعله #))))))

1396/04/9 - 14:57
Thamyr

جووووون باباااااااا
: ))

1396/04/9 - 19:15

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی