سفارش ها 50 عدد بود. گفتم دو روز مونده دست به کار می شم. حالا کمتر از 48 ساعت وقت دارم تازه فردا هم نیستم و هنوز یک عدد هم درست نکردم. فاجعه نیست اینا! اینجاش فاجعست که 50 تا شده 80 تا!
1396/06/16 - 12:51

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی