امشب دلِ ی عزیزی ُ شکستم ب خاطرِ خودش ک خیلی دوسِش دآرم...امیدوارم منو ببخشه
1396/06/22 - 01:02

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی