این جا هم منسوخ شد
1396/07/01 - 22:28
دیدگاه
Narges

تو تلگرام پیام نداشتم ازت. چیشو باید چک می کردم؟

1396/07/2 - 14:53
H0jat

چی چی باید چک میکردی؟

1396/07/2 - 20:34
Narges

تو پیام داده بودی تلگرامتو چک کن

1396/07/8 - 16:55
H0jat

میدونی مال کی بوده ......

1396/07/10 - 14:18

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی