بهش گفتم، ایندفعه از اینکه دلار رفته بود بالا ناراحت شد.گفت من اصلانباید حرف بزنم
1396/07/20 - 22:30
دیدگاه
H0jat

من فروختم دو نقطه پایپ

1396/07/21 - 00:45

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی