مردای ترک خیلی شبیه ایرانیا هستن فقط نیدونم چرا همشون چشماشون وق زده س. اینجوری {-48-}
1 امتیاز + / 0 امتیاز - 1393/04/24 - 22:33

Ordisha · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس فارسی